תקנון רצים על גלגלים

תקנון שימוש לאתר "רצים על גלגלים"

ברוכים הבאים לאתר רכישת כרטיסים האינטרנטית של "רצים על גלגלים" מבית ביגי סולושיינס ( להלן: "האתר"). מסמך זה הינו תקנון האתר המסדיר את יחסים בין האתר ו"רצים על גלגלים" לבין המשתמשים באתר.

"רצים על גלגלים" הוא משחק משפחתי, חוויתי, מהנה ואינטראקטיבי ברחבי הארץ, המופעל ע"י ביגי סולושיינס.  "ביגי סולושיינס" הינה חברת הפקות ואירועים.

האתר נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות הפעילויות המתקיימות בארץ ועל דרכי הפעילות של ביגי סולושיינס. האתר מספק פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת למכירה וקנייה של כרטיסים לאירועים של ביגי סולושיינס באמצעות מערכת זו בכפוף לתנאי תקנון זה.

אתם עומדים בפני חווית משתמש ייחודית הנקראת "רצים על גלגלים", משחק משפחתי, חוויתי, מהנה ואפילו קצת מלמד בו אתם נוסעים ביחד ברכב הפרטי, נהנים מהנוף המדהים שבדרך ומתקדמים במסלול בו יחכו לכם משימות משפחתיות, חוויתיות וכיפיות עם כתבי חידה מסתוריים אשר יובילו אתכם אל היעד הבא.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג באתר האינטרנט של ביגי סולושיינס.

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, על המחזיק כרטיס ועל כל הפונה אל ביגי סולושיינס.

בעת רכישת הכרטיס למשחק והכניסה וההרשמה ליישומון ("אפליקציה") אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש ("התנאים") והסכמתם להם.

אנא קראו את התנאים שלהלן בקפדנות ובזהירות מאחר ו"רצים על גלגלים" אינה אחראית לאופן השימוש שלכם באתר, באפליקציה ובמשחק, ולהחלטות שלכם והחוויות שתחוו באמצעותה ותוך כדי השימוש באפליקציה.

במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש המפורטים להלן אנו מבקשים שלא תרכשו כרטיסים ו/או תכנסו ו/או תשמשו באפליקציה זו.

"רצים על גלגלים" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לערוך מדי פעם שינויים בתנאי השימוש. השימוש באפליקציה הוא חד פעמי באמצעות קוד משתמש  שיונפק לכם בתחילת המסלול.

המונחים "אנחנו", "שלנו" ו "אנו" בתנאים שלהלן מתייחסים לבעלים, היוצרים והמתכנתים של האפליקציה והאתר.

המונחים "אתם" "לכם" "הינכם" ו"את/ה" מתייחסים ללקוחות משתמשי האפליקציה, לרשומים בה ולכל העושים שימוש באפליקציה ובאתר בין אם הינם יחיד או רבים גבר או אישה.

המונח "משתמש" לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאפליקציה ו/או שיחקו במשחק באמצעות האפליקציה ו/או רכשו כרטיסים למשחק ו/או גלשו באתר "רצים עם גלגלים" במודעותיו השונות ופרסומיו בכל המדיות.

כל פעולת משתמש באתר מעידה כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאי העיקרון. היה והמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון, הרי עליו להימנע מכל שימוש באתר.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

ביגי סולושיינס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את שירותיה המוצעים באתר ולשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין וללא הודעה מראש.

ביגי סולושיינס נוקטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש במערכת לרבות שימושה במידע של המשתמש לצורכי תנאי תקנון זה בלבד ולפיכך, אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכול ומין וסוגו, ביגי סולושיינס לעניין זה.

בכניסתכם לאתר, אתם מצהירים ומאשרים, כי הינכם רשאים לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים לשימוש אישי בלבד, אלא אם ביגי סולושיינס נתנה לכם אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

רכישת כרטיסים

ביגי סולושיינס רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק את מכירת הכרטיסים לפעילות מסויימת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תתאפשר על ידי הזנת נתונים, כפי שיידרשו על ידי המערכת במועד הרכישה וזאת לרבות שם מלא של הרוכש, כתובתו העדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון עדכני זמין ופרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) לרבות מספר תעודת זהות ונתונים אחרים נוספים, כפי שיוגדרו.

רכישת כרטיסים באמצעות המערכת תתאפשר, אך ורק, באמצעות כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי), או באמצעות חשבון PAYPAL כפי המפורטים בברירת הכרטיסים המצויה בהליך רכישת כרטיסים.

רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של מקומות פנויים בפעילות ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PAYPAL.

לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים.

השלמת הליך רכישת כרטיסים באמצעות האתר, תתאפשר, אך ורק, לאחר קבלת האתר של ביגי סולושיינס את אישור חברת האשראי הרלוונטית לרכישת כרטיסים ולאחריו יישלח לרוכש אישור המעיד על אישור הרכישה לכתובתו האלקטרונית של הרוכש (להלן "אישור הזמנה") והכולל את פרטי הפעילות, שעת הפעילות,  מספר הכרטיסים שנרכשו, מחירי הכרטיסים ומקום התכנסות. אנא ודאו כי הזנתם כתובת אלקטרונית נכונה.
שימו לב! לא התקבל אישור כאמור אצל הרוכש עד 30 דקות ממועד השלמת הליך הרכישה, באחריותכם הבלעדית לוודא פרטי הרכישה לרבות אישורה על ידי פנייה לביגי סולושיינס.

על הרוכש האחראיות להדפיס את הכרטיסים לפני הפעילות.

לביגי סולושיינס שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, במקרה שבו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום שסיפק הרוכש או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על פי כל דין אחר המקובל במקום האירוע.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שלביגי סולושיינס ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לנוהלי המקום שבו מתקיימת הפעילות, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת האחראי המקום בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו ביגי סולושיינס. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי ביגי סולושיינס הנוגעת לנוהלי המקום שבו מתקיים הפעילות.

רכישת כרטיסים באמצעות האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות או חשבון PAYPAL.

העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי המתבצעים באמצעות מערכת הסליקה של האתר מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינה מספקות אבטחה הרמטית.

על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הרכישה להיות אמיתיים ומדויקים. בעלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים,אזרחים או פליליים, כנגד רוכש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

השתתפות

על מנת להשתתף בפעילות, על הרוכש להדפיס את אישור ההזמנה  ולהציגם בתחילת הפעילות בצירוף תעודה מזהה.

שינויים ו/או ביטולים:

ביגי סולושיינס לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אספקת הכרטיסים כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות ו/או תקלות במערכת מחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. אחריות הרוכש ליצור קשר עם ביגי סולושיינס ולהשלים את הרכישה.

ביגי סולושיינס לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף שייגרם לרוכש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, במקרים דלעיל, ביגי סולושיינס תהיה רשאית , אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הרוכש בהתאמה.

ביטול רכישת כרטיסים לפעילות באמצעות המערכת תתאפשר על ידי פנייה טלפונית ובכתב באמצעות דוא"ל לביגי סולושיינס ובכפוף לזיהוי של הרוכש על ידי ביגי סולושיינס, והכול בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת בתקנון זה.

אובדן כרטיס לא יזכה את בעליו בהחזר כספי אלא יתבקש להציג אישור תשלום דרך המייל.

לא ניתן לבטל עסקה באופן חלקי, לדוגמה: לא ניתן לבטל כרטיס אחד מתוך ארבעה שנרכשו וכן לא ניתן לבטל כרטיס עבור משתמש חמישי או יותר.

שונה או בוטל אירוע לרבות במועדיו ו/או במיקומו, למעט מחמת "כח עליון" ו/או מחמת מאורע שאינו בשליטתה של ביגי סולושיינס, ונותרו פחות מ 48 שעות לתחילתה של הפעילות, יקבל הרוכש החזר כספי מלא.

במידה והפעילות תדחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי הרוכש תקף למועד החדש או באפשרותו לבחור מועד אחר במידה וביגי סולושיינס פירסמה מועדים נוספים.

"ביגי סולושיינס" תהיה רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בין היתר במקרים הבאים:

במקרה שנפלה טעות בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את ביגי סולושיינס.

אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.

אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, ביגי סולושיינס תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל באמצעות דוא"ל שהזין בזמן הרכישה, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לעיכוב ו/או לביטול ו/או לסירוב לביצוע איזו פעולה של משתמש באתר ו/א באפליקציה ו/או באמצעות המערכת ואשר נחשדה ו/או התבררה כפעולה שאינה כדין.

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

ניתן לבטל את העסקה באמצעות שיחה טלפונית והודעה בכתב באמצעות דוא"ל לנציגי "רצים על גלגלים ו/או ביגי סולושיינס, בתוך 14 ימים ממועד רכישת הכרטיסים, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד המשחק. .

עפ"י תקנות ביטול עסקה, הרוכש יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות, טרם המשחק, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, החזר כספי יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה.

ביטול רכישת הכרטיסים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור לעיל, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

כתובת: הפקאן 4 קרית ביאליק

טל' להתקשרות: 0526446609   דוא"ל:  Ratzimalgalgalim@gmail.com

המידע הנאסף על ידינו

בעת רכישת כרטיסים באמצעות האתר, הנכם נדרשים למסור פרטי התקשרות אישיים. כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בהם אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם.

הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

הנכם נותנים בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיכם במאגר האתר לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור הפעילויות של ביגי סולושיינס.

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות מוסמכת על פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על פי דין.

הינכם מסכימים בזאת כי איזור שיפוט בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת, תהיה  סמכות השיפוט הבלעדי לחוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד בעיר חיפה.

אחריות לתוכן אישי

הנכם מצהירים בזאת, כי אתם אחראים באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שאתם עושים או תעשו בתכנים או בשירותים המוצעים על ידי האתר ו/או "רצים על גלגלים" ו "ביגי סולושיינס" ומפעיליה לא יהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו.

"רצים על גלגלים" ו"ביגי סולושיינס" אינה אחראית בשום אופן, דרך או צורה לנזקים אשר יגרמו ו/או נגרמים לכם ו/או לאחרים בשל ו/או בעקבות התכנים המפורסמים ו/או יפורסמו בעתיד באתר ו/או למידע אותו הזנתם באתר.

"רצים על גלגלים" ו"ביגי סולושיינס" לא תהיה אחראית בשום אופן ו/או דרך ו/או צורה במידה ומשתמש ו/או צד ג' כלשהו יפעיל כל אמצעי משפטי נגדכם בעקבות שימושכם באתר.

נציגי "רצים על גלגלים" ו"ביגי סולושיינס" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל טעות, שגיאה, כשל מערכתי, קלקול, קריסה, טעויות שבוצעו על ידי נציגי "רצים על גלגלים", וירוסים, או תפקוד לקוי מכל סוג שהוא של האתר.

נציגי החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם עקב או בשל הסתמכות שלכם על המידע והתכנים המפורסמים, מועלים או מאוחסנים באתר או בשרתיו.

 פרטים טכניים

בנקודת המפגש תקבלו שם משתמש וקוד משחק ותוזנקו יחד עם כל שאר השחקנים להתחיל את המשחק.

במהלך המשחק תתבקשו לבצע משימות לענות על חידות. תוכלו להשתמש ברשת האינטרנט, בגוגל, באפליקציית וייז waze, מפות וכ"ו.
בתום המשחק תגיעו לשטיח הגמר ותקבלו מדליות ותעודות.
משחק הפעילות בין שעתיים לשלוש שעות תלוי בקצב שלכם. לא חייבים למהר, זכרו זו אינה תחרות!

האפליקציה פותחה ע"י המכון הטכנולוגי חולון. "רצים על גלגלים" לא תהא אחראית בתקלות ו/או "באגים" באפליקציה או בשימוש בה.

"רצים על גלגלים" וביגי סולושיינס אינה אחראית ולא תהיה אחראית על הגעתכם ליעד הנכון. ניחושכם ו/או פיצוחכם את החידות והיא באחריותכם המלאה. במידה ולא הגעתם ליעד הנכון ו/או הלכתם לאיבוד ו/או התעכבתם במהלך הדרך, באפשרותכם להתקשר לנציגי "רצים על גלגלים" ולבקש הכוונה.

דאגו להצטייד לחוויה

כדי להשתתף במשחק מומלץ להצטייד בשני טלפונים סלולריים טעונים שעליהם מותקנת גרסת מערכת הפעלה מעודכנת והאפליקציה של "רצים על גלגלים" וגישה לאינטרנט ו GPS.

שימו לב, לא ניתן לשחק ללא הטלפון ועל כן במידה ונגמרת הסוללה לא ניתן יהיה להמשיך במשחק על כן אנא הצטיידו בסוללה טעונה במלואה.

האפליקציה נתמכת רק על ידי גרסאות חדשות של מערכת ההפעלה.
יתכנו בעיות קליטה של הלווינים ולכן יש להתאזר בסבלנות במידה ויש בעיות התחברו נסו להתחבר שנית.

"רצים על גלגלים" לא תהא אחראית במקרה של בעיות קליטת תקשורת לוויינית ו/או בעיות קליטה סלולרית ו/או בעיות טכניות של טלפונים סלולריים ו/או סוללותיהם.

האפליקציה פותחה ע"י המכון הטכנולוגי חולון. "רצים על גלגלים" לא תהא אחראית בתקלות ו/או "באגים" באפליקציה או בשימוש בה.

שמרו על עצמכם

בעת המשחק סעו בזהירות ועל פי חוקי התנועה.
חיגרו חגורות בטיחות! אין צורך למהר. "רצים עם גלגלים" אינה אחראית להתנהלותכם והתנהגותכם בכביש במהלך המשחק ו/או לפניו ו/או אחריו. "רצים עם גלגלים" לא תהא אחראית לכל תאונה ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או דו"חות תנועה.

השימוש באפליקציה תוך כדי נהיגה על ידי הנהג ברכב אסור בתכלית האיסור.
"רצים עם גלגלים" לא תהא אחראית במידה ותתקלו בפקקי תנועה ו/או תאונה בדרך ו/או שיבושים בכביש ו/או אתרים סגורים ו/או שערים נעולים ו/או כל עיכוב אחר בדרכיכם במהלך המשחק.

דאגו לגופכם, שתו הרבה מים!

"רצים עם גלגלים" לא תהא אחראית לכל פגיעה בגוף ו/או ברכוש ו/או מחלה ו/או התייבשות ו/או כל פגיעה אחרת. המשחק ב"רצים על גלגלים" הינו באחריות המלאה של המשתמשים.

תמונות מהפעילות יועלו לדף הפייסבוק/אינסטגרם או לאתר "רצים על גלגלים" במידה ואינכם מעוניינים שתמונותיכם יפורסמו אנא הודיעו לנציגי "רצים על גלגלים" מראש.

"רצים על גלגלים" מדיניות פרטיות

מידע אישי

המונח "מידע אישי" מתייחס לכל מידע כולל טקסט, תמונות, סרטוני וידאו, מיקומים, חברים ומכרים וכל מידע אחר אשר מיוצר ונשמר על ידכם באפליקציה ומתוך השימוש בה.

האפליקציה עשויה להתחבר גם לפרופיל האישי שלכם ברשת החברתית "פייסבוק" (Facebook) ולהשתמש במידע המוצג בפרופיל האישי שלכם. לידיעתכם, השימוש ברשת החברתית פייסבוק מוגבל מגיל 13 ומעלה.

שימו לב כי בשל מורכבות האפליקציה יתכן ומידע זה יהיה נגיש לגורמים שלישיים וצדי ג' אחרים כגון רשתות חברתיות אחרות המקושרות ל"רצים על גלגלים".

"רצים על גלגלים" עושה כל שביכולתה לשמור על המידע האישי שלכם מאובטח ובטוח כדי לשמור על פרטיותכם.

אחריות משתמש

אחריות לתוכן אישי

אנו ממליצים להיזהר ולשקול כל מידע אותו אתם מפרסמים באפליקציה מאחר והינכם אחראים באופן בלעדי על כל המידע האישי שלכם אותו בחרתם לפרסם, לחשוף ולהציג תוך שימוש באפליקציה.

"רצים על גלגלים" אינה אחראית בשום אופן, דרך או צורה לנזקים אשר יגרמו ו/או נגרמים לכם ו/או לאחרים בשל ו/או בעקבות תמונות, סרטוני וידאו, קטעי אודיו, צ'טים, טקסטים או כל פרסום במדיה אחרת ("התוכן האישי") אותו פרסמתם ו/או הצגתם באפליקציה.

עליכם לדעת כי במסגרת יצירת קשרים, כל אמצעי תקשורת אחר עם אחרים דרך ו/או באמצעות המשחק והאפליקציה, הם עלולים להיפגע מתוכן אישי אותו פרסמתם, בשימושכם באפליקציה הינכם מסכימים לקחת על עצמכם כל אחריות על כל נזק, מכל סוג שהוא, הנובע מהתוכן האישי ו/או מפרסומו ובכלל זה אחריות על הנזקים אשר יגרמו למשתמשים אחרים אשר יסתמכו על המידע אותו פרסמתם בתוכן האישי, על דיוקו,  אמיתותו, שלמותו, ואיכותו.

כמו כן, הינכם אחראים על כל פרסום של תוכן אישי החושף פרטים אישיים המאפשרים למשתמשים אחרים וצדדים שלישיים לזהות אתכם באופן אישי.

"רצים על גלגלים" לא תהיה אחראית בשום אופן ו/או דרך ו/או צורה במידה ומשתמש ו/או צד ג' כלשהו יפעל כל אמצעי משפטי נגדכם בעקבות שימושכם באפליקציה.

אחריות לתוכן של אחרים

"רצים על גלגלים" אינה יכולה בשום אופן לנטר ו/או לסנן משתמשים באפליקציה ו/או את התכנים המפורסמים בה על ידי המשתמשים. האחריות הבלעדית לשימוש באפליקציה ובשירותיה השונים חלה עליכם בלבד.

"רצים על גלגלים" משרתת כפלטפורמה בלבד על מנת לאפשר לכם לשחק את המשחק ולשתף את חוויותיכם לאחר המשחק ובמהלכו.

המידע המפורסם באפליקציה אינו מייצג בשום אופן דעות, עצות, אמונות או השקפות עולם של "רצים על גלגלים", ו"רצים על גלגלים" אינה אחראית ולא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן המפורסמים על ידי המשתמשים באפליקציה, לרבות אמיתותו, ו/או דיוקו.

כל התכנים המאוחסנים ב"רצים על גלגלים" הם תכני משתמשים ומועלים ומפורסמים על ידם באופן ישיר ומבלי של"רצים על גלגלים" תהיה שליטה, גישה או יד בדבר. על כן אין אנו אחראיים על פרסום המידע ו/או הצגתו לרבות לכל נזק ו/או פגיעה אשר נגרמה ו/או תגרם לכם ו/או לצדדי ג' אחרים בשל אמירות, הצהרות, מצגים, תכנים, תמונות ו/או מידע מכל סוג שהוא ובכל מדיה, המועלה ו/או מפורסם ו/או מאוחסן על ידי משתמשי האפליקציה בין אם באופן ציבורי, בפרופיל האישי או בכל אזור אינטראקטיבי של האפליקציה.

למרות שאין ל"רצים על גלגלים" חובה לנטר, לסנן, ולערוך כל מידע ו/או תוכן המופץ ו/או מועלה ו/או מפורסם באפליקציה, אנו שומרים לעצמינו את הזכות המלאה לנטר, להסיר, למחוק, לסנן, ולערוך ללא כל אזהרה ו/או הודעה מוקדמת כל תוכן המועלה, מפורסם, מופץ או מאוחסן באפליקציה בכל מועד ובשל כל סיבה שהיא ללא הגבלה, לרבות תכנים המפרים תנאים אלה.

במידה והנכם חשים נפגעים ו/או ניזוקים ממידע ותכנים להם נחשפתם במהלך השימוש באפליקציה, הנכם מסכימים כי באחריותכם הבלעדית להפסיק את השימוש בה, למנוע ולהקטין את הנזק הנגרם לכם.

"רצים על גלגלים" עובדת בהתאם למדיניות "הודעה והסרה" המקובלת ברחבי העולם בנוגע להפרות ברשת האינטרנט ובעולם הסייבר. במידה ואתם חשים נפגעים מהמידע המפורסם ב"רצים על גלגלים"  ו/או חשים כי הפרו את זכויותיכם, באחריותכם לידע אותנו על הפגיעה ו/או ההפרה ואנו נדאג להסיר את המידע הפוגעני.

למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של "רצים על גלגלים" להחליט האם המידע הינו פוגעני ו/או מפר זכויות  משתמשים.

נקיטת אמצעי בטיחות לעניין זיהוי מיקום פיזי

הינכם מוזהרים בזאת כי אנשים זרים אשר אינכם מכירים או מכריכם עלולים לנקוט ולהשתמש בשפה ובהתנהגות פוגענית אשר יתכן ואינכם מורגלים ו/או מסכימים להיחשף אליה ולהשלכותיה.

כמו כן, במסגרת השימוש באפליקציה יתכן ותתקלו במשתמשים אשר ירצו לפגוע בכם ו/או ליצר לכם נזקים, הינכם מוזהרים בזאת כי באחריותכם המלאה בלעדית לנקוט בכל אמצעי זהירות על מנת לשמור על ביטחונכם, בטיחותכם, בטיחות רכושכם וכן לפעול על מנת למנוע ככל האפשר כל נזק או פגיעה אישית או ציבורית.

"רצים על גלגלים" אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן לנזקים מכל סוג שהוא אשר נגרמו ו/או יגרמו לכם במסגרת שימושכם באפליקציה או כתוצאה מהשימוש בה, במהלך המשחק לפניו ולאחריו ו/או באתר ו/או כל אינטראקציה עם שחקנים אחרים, מכל סוג שהוא, ו/או משתמשים אחרים באפליקציה בין אם באופן וירטואלי ובין אם בעולם הפיזי.

כל התקשרות, פעולה, ביצוע משימה, מפגש או כל אינטראקציה, מכל סוג שהוא, שלכם עם משתמשים אחרים באפליקציה בין אם באופן וירטואלי ובין אם בעולם הפיזי הינה באחריותכם המוחלטת והבלעדית.

אנו ממליצים לכם לנקוט בכל אמצעי נדרש על מנת להגן על עצמכם מפני פגיעה או נזק העלול להיגרם לכם על ידי משתמשים אחרים.

הפרות חוזרות

הינכם מוזהרים בזאת! "רצים על גלגלים"  עובדת בהתאם להוראות והנחיות ה- DMCA (Digital Millennium Copyright Act) . כמו גם על פי הוראות הדין בישראל. על כן מחובתנו לעמוד בקריטריונים ובהנחיות אלה לעניין כל הפרת הדין המתרחשת באפליקציה. מחובתנו למחוק, להסיר, לנטרל או לסנן כל מידע או תוכן משתמשים בין אם אישי, כללי או ציבורי אשר נחזה להיות תוכן המפר זכויות יוצרים או נוגד את דיני הקניין הרוחני.

מוקנית לנו זכות מלאה לנקוט בכל אמצעי על מנת להגביל או למנוע שימוש, פרסום או העלאת תכנים מפרי זכויות יוצרים לשרתי האפליקציה כל דרך או אמצעי.

כמו כן, מוקנית לנו זכות מלאה, לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לחסום גישה לאפליקציה, ו/או למחוק, להסיר, לנטרל או לסנן כל חשבון משתמש ו/או מידע או תוכן המפר זכויות יוצרים בין  אם מדובר בהפרות חוזרות ובין אם לאו.

קניין רוחני

כל התכנים והמידע באפליקציה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ושייכים בלעדית ל ©ביגי סולושיינס Bigi Solutions. כל הזכויות שמורות. חל איסור להעתיק, לשכפל, לחקות או להשתמש בכל מידע המפורסם, באתר, מופץ או מועלה לאפליקציה על ידי "רצים על גלגלים" או על ידי כל משתמש, בין אם במידע השלם ובין אם בחלקים ממנו, ללא אישור בכתב מראש מ"רצים על גלגלים".

כל העיצוב הגרפי, התמונות, הטסטים, הצבעים, שילובי ה"מראה והתחושה" של האפליקציה כולל עיצוב המסכים, כותרות, עיצובים, גרפיקה ייחודית ובלעדית, כפתורים, אייקונים, סמלילים, סמלים, וקוד תכנות הינם רכושה הבלעדי של "רצים על גלגלים" ואין לעשות בהם כל שימוש בין אם פרטי או מסחרי ללא אישור מראש בכתב מ"רצים על גלגלים".

תניית פטור מאחריות (Disclaimer)

"רצים על גלגלים" ובכלל זה עובדיה, מיסדיה, מנהליה, הדיקרטורים בה, בעלי מניותיה, קבלני המשנה מטעמה, וכל סוכן או נציג אחר מטעמה ("נציגי "רצים על גלגלים"), אינם אחראים ולא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה בין אם ישירה, עקיפה, משתמעת או  תוצאתית (לרבות נזק ממוני, הפסד הכנסות, ואובדן מידע), וכן לא יישאו בעלויות, הוצאות, תשלומים ו/או פיצויים בשל נזקים חוזיים, פיזיים, ממוניים או חומריים אשר נגרמו או יגרמו למשתמשים ו/או לבעלי המקום בעקבות, בהקשר עם או בשל השימוש באפליקציה.

נציגי "רצים על גלגלים" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל טעות, שגיאה, כשל מערכתי, קלקול, קריסה, טעיות שבוצעו על ידי נציגי "רצים על גלגלים", וירוסים, או תפקוד לקוי מכל סוג שהוא של האתר ו/או המערכת ו/או האפליקציה.

נציגי "רצים על גלגלים" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם עקב או בשל הסתמכות שלכם על המידע והתוכן המפורסם, מועלה או המאוחסן באתר ו/או באפליקציה של "רצים על גלגלים" או בשרתיה.

נציגי "רצים על גלגלים" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם או אשר יגרם לכם בעקבות השימוש באתר ו/או באפליקציה והתקשורת שלכם עם משתמשים אחרים בה ובכלל זה לנזקים ופגיעה עקב מפגשים פיזיים בחיים אמיתיים עם משתמשי האפליקציה. לרבות, אולם ללא הגבלה, מידע, תוכן, טקסטים, תמונות וסרטונים, אשר נוצרו או ייוצרו על ידי צדדים שלישיים, נציגי "רצים על גלגלים", או משתמשים אחרים.

נציגי "רצים על גלגלים" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר יגרם או נגרם לכם בשל ביטול, הסרה או מחיקת החשבון, הפרופיל או הגבלת זכויות השימוש שלכם באפליקציה.

במקרה של נזק כמפורט לעיל הסעד היחיד לו אתם זכאים מנציגי "רצים על גלגלים" מוגבל לתיקון הטעות, השגיאה, ללא תשלום כל פיצוי והכל בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

"רצים על גלגלים" רשאית לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות ו/או להזיז כל פעילות ו/או מועד ו/או סבב משחק ו/או משתתפים אשר רכשו כרטיסים במקרה שנרשמו משתתפים רבים מדי ו/או משתתפים מועטים מדי ו/או בשל תנאי מזג האוויר אשר אינם מאפשרים את המשחק בבטחה.

טל' להתקשרות: 052-6000247   כתובת: Ratzimalgalgalim@gmail.com